Bazénová filtrace

Laminátové filtry 

Bazénová filtrace

Laminátové filtry

Model VASO

Model COPA

Model PAVO

Model CYGNUS

Model VIRGO

Model VASO

Model VASO je vysoce kvalitní filtr z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny, vyráběný ve Španělsku. Je určený pro max. provozní tlak 2 bar a max. provozní teplotu vody 40 °C. Filtrační rychlost pak činí nanejvýš 50 m³/h/m². Filtr se dodává ve variantách s horním a bočním umístěním 6-cestného ventilu. Jako filtrační náplň se používá křemičitý písek. Velikost filtrační nádoby se určí na základě výpočtu potřebného výkonu. Zpětné praní filtru probíhá cirkulací bazénové vody přes 6-cestný ventil do odpadu.

Vybavení filtru: manuální odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil, 6-cestný ventil, víko o Ø 300 mm a manometr.

S bočním ventilem

S horním ventilem

Model COPA

Model COPA je vysoce kvalitní filtr z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny, vyráběný ve Španělsku. Je určený pro max. provozní tlak 2 bar a max. provozní teplotu vody 40 °C. Filtrační rychlost pak činí nanejvýš 50 m³/h/m². Filtr je dodáván ve variantě s bočním umístěním 6-cestného ventilu. U modelu COPA lze jako filtrační náplň použít kombinaci křemičitého písku s antracitem pro dosažení větší účinnosti filtrování. Velikost filtrační nádoby se určí na základě výpočtu potřebného výkonu. Zpětné praní filtru probíhá cirkulací bazénové vody přes 6cestný ventil do odpadu.

Vybavení filtru: manuální odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil, 6-cestný ventil, víko o Ø 300 mm a manometr.

Technické údaje

Model PAVO

Model PAVO je vysoce kvalitní filtr z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny, vyráběný v České republice. Je určený pro max. provozní tlak 2,5 bar a max. provozní teplotu vody 40 °C. Filtrační rychlost pak činí nanejvýš 50 m³/h/m². Filtry PAVO jsou podrobeny tlakové zkoušce při provozním tlaku 3,75 bar. Jsou dodávány ve variantě s bočním umístěním 6-cestného ventilu. Jako filtrační náplň se používá křemičitý písek. Velikost filtrační nádoby lze zvolit na základě výpočtu potřebného výkonu. Zpětné praní filtru probíhá cirkulací bazénové vody přes 6-cestný ventil do odpadu.

Vybavení filtru: kompletní vnitřní rourování, revizní otvor s vypouštěcím ventilem s přechodem na odpadní hadici, manometr s odvzdušněním, 6-cestný ventil.

Kompletní přehled filtrů PAVO naleznete v přiloženém technickém listu.

Technické údaje

Náhradní díly

Model CYGNUS

Model CYGNUS je filtr české výroby z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny. Je určený pro max. provozní tlak 2,5 bar a max. provozní teplotu vody 40 °C. Filtrační rychlost pak činí nanejvýš 50 m3/h/m2. Filtry CYGNUS jsou podrobeny tlakové zkoušce při provozním tlaku 3,75 bar. Jsou dodávány ve variantě s bočním umístěním 6-cestného ventilu. Jako filtrační náplň se používá křemičitý písek. Velikost filtrační nádoby se určí na základě výpočtu potřebného výkonu. Zpětné praní filtru probíhá cirkulací bazénové vody přes šesti-cestný ventil do odpadu.

Vybavení filtru: kompletní vnitřní rourování, revizní otvor s vypouštěcím ventilem s přechodem na odpadní hadici, manometr s odvzdušněním, šesti-cestný ventil.

Kompletní přehled filtrů PAVO naleznete v přiloženém technickém listu.

Technické údaje

Náhradní díly

Model VIRGO

Model VIRGO je filtr české výroby z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny. Je určený pro max. provozní tlak 2,5 bar a max. provozní teplotu vody 40 °C. Filtrační rychlost pak činí nanejvýš 50 m³/h/m². Filtry VIRGO jsou podrobeny tlakové zkoušce při provozním tlaku 3,75 bar. Jsou dodávány ve variantě s bočním umístěním 6-cestného ventilu a dvěma víky. Jako filtrační náplň se používá křemičitý písek. Velikost filtrační nádoby se určí na základě výpočtu potřebného výkonu. Zpětné praní filtru probíhá cirkulací bazénové vody přes 6-cestný ventil do odpadu.

Vybavení filtru: kompletní vnitřní rourování, revizní otvor s vypouštěcím ventilem s přechodem na odpadní hadici, manometr s odvzdušněním, 6-cestný ventil.

Kompletní přehled filtrů PAVO naleznete v přiloženém technickém listu.

Technické údaje

Náhradní díly