Mořská voda je pro člověka zdravá. V posledních letech je proto v privátních a veřejných bazénech velkým trendem slaná bazénová voda. Salinita (obsah soli) mořské a bazénové vody se však liší. U mořské vody činí obsah soli mezi 2,5 až 3,5 %, u slané bazénové vody se pohybuje jen v rozmezí 0,3 – 0,5 %. Pro úpravu slané bazénové vody se využívají solonizační jednotky, které pracují na bázi elektrolýzy chloridu sodného, známého také jako kuchyňská sůl. Při elektrolýze prochází elektrický proud elektrodami, jejichž pomocí se ze solného roztoku uvolňuje volný chlór, který okamžitě dezinfikuje bazénovou vodu. Při správné koncentraci nemá volný chlór žádný vliv na zápach ani chuť vody a není zdraví nebezpečný. Takto ošetřená slaná voda naopak příznivě působí na lidskou pokožku a organismus. Výše uvedené samozřejmě platí při dodržení ideální hodnoty pH vody, tj. 7,2.