BWT ERF Pyrolox

BWT Denimat

BWT ERF Pyrolox

K odstranění železa a manganu z pitné a užitkové vody slouží automatický filtr BWT ERF Pyrolox. Proces odželezování vody spočívá v oxidaci rozpuštěných sloučenin železa a manganu do formy pevných částic, které je možné odfiltrovat na odpovídajícím filtračním materiálu. Výběr tohoto materiálu závisí na několika faktorech: na fyzikálně-chemickém složení vody, formě přítomnosti železa nebo manganu, množství rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě, hodnotě pH vody a přítomnosti organických sloučenin ve vodě. Pro správný návrh a funkčnost zařízení je proto potřebná chemicko-fyzikální analýza vody. V případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty železa až do 0,5 mg/l považují za vyhovující požadavkům vyhlášky pro pitnou vodu za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody (chuť, barva, zákal, zápach).

BWT Denimat

Přístroj BWT Denimat je koncipován jako přístroj k odstranění dusičnanů z pitné a užitkové vody v domácnosti. Pracuje na principu iontové výměny stejně jako změkčovače vody, avšak u Denimatu dochází k výměně dusičnanových iontů za ionty chloridů. K tomuto procesu se používá náplň Anex.