Filtr BWT E1

BWT Protector Mini

BWT F1

BWT Infinity

BWT AKF DN 20

Filtr BWT E1

Filtr BWT E1 je revoluční vodní filtr určený k filtraci pitné a užitkové vody. Chrání vodovodní potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Revoluce filtru spočívá v jeho pákovém řešení, kdy se pouhým zvednutím páky automaticky uzavře oběh vody. Výměna filtrační vložky je pak otázkou vteřin a celý proces je maximálně hygienický. Filtr není vhodný pro oběhovou chemicky ošetřenou vodu ani pro procesní vody. Nelze ho použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro oddělování rozpustných látek ve vodě. Filtr se dodává ve variantách s redukcí tlaku nebo bez redukčního ventilu. Technické informace k filtru naleznete v přiloženém produktovém listu.

BWT Protector Mini

BWT Protector Mini je ochranný filtr s manuálním proplachem. Chrání vodovodní potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Filtr nelze použít u chemicky upravené oběhové vody ani u procesních vod. Nelze ho použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro odlučování rozpustných látek ve vodě. Filtr se dodává v několika variantách pro studenou a horkou vodu a s redukcí tlaku nebo bez ní. Filtry je možné použít i k dopouštění vody do bazénu či vířivky. Detailní informace k jednotlivým variantám naleznete v přiloženém produktovém listu.

BWT F1

Filtr s manuálním proplachem BWT F1 slouží k filtraci pitné i užitkové vody. Chrání vodovodní potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Filtr nelze použít u chemicky upravené oběhové vody ani u procesních vod. Nelze ho použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro odlučování rozpustných látek ve vodě. Filtr je vybavený paměťovým kroužkem pro připomenutí nutnosti proplachu. dodává se jak ve variantě s redukcí tlaku, tak bez redukčního ventilu. Detailní technické informace naleznete v přiloženém produktovém listu.

BWT Infinity

Ochranný filtr BWT Infinity je vhodný i pro vyšší průtoky vody, může být instalovaný na vodovodní potrubí o jmenovité šířce až dn50. Slouží k filtraci pitné i užitkové vody. Chrání potrubí a k němu instalované spotřebiče před funkčními závadami a korozí způsobenou vnikem cizích částic, např. pískem, rzí, pilinami, koudelí atd. Filtr nelze použít u chemicky upravené oběhové vody ani u procesních vod. Nelze jej použít ani pro filtraci médií se sklonem k mazání, např. oleje, tuky, ředidla, mýdla aj. Rovněž není vhodný pro odlučování rozpustných látek ve vodě. Filtr Infinity existuje ve třech variantách. M = s manuálním proplachem, A = s automatickým proplachem a AP = s automatickým proplachem a redukcí tlaku pro případ, kdy se filtr zašpiní ještě před plánovaným proplachem. Detailní informace k jednotlivým variantám naleznete v přiloženém produktovém listu.

BWT AKF DN 20

Absorpční filtr s aktivním uhlím BWT AKF DN 20 je vybaven filtrační vložkou s aktivním uhlím a tkaninou s porézností 10 µm. Z pitné vody spolehlivě zadrží těkavé látky jako např. chlór, fenol nebo benzen a také zbytky činidel, čistících prostředků, olejů a jiných organických látek, které mají zásadní vliv na její senzorické vlastnosti. Filtr je vhodný pro maximální provozní tlak 8 bar. Před a za filtrem je nutné instalovat uzavírací ventily a manometry pro kontrolu tlakové ztráty, aby nedocházelo k tlakovým rázům. Z hygienických důvodů je nutné filtrační vložku max. za 3 měsíce vyměnit.